6. Erfaringer – førstelektorkvalifisering

Dosent Helge Høivik tidligere ved Pedagogisk utviklingssenter, nå Læringsenteret har lang erfaring med arbeid i tilknytning til egen og andres kvalifisering til førstelektor og dosent. Han har en klar forståelse av hva de største utfordringene for denne type kvalifisering er – utvikling sammen med andre – og holde fokus gjennom mange år.
httpv://www.youtube.com/watch?v=wFY24WyZTHU
Man må arbeide med organisasjonen over tid, nettopp derfor har høgskolens Førstelektorprogram vært av stor betydning. Hvordan skal den enkelte nå få tid og rom til å arbeide systematisk på denne måten?

Samme spørsmål besvart med et annet utgangspunkt – det er avgjørende å få dokumentert det analytiske perspektivet i arbeid. Dokumentasjon med endring av praksis gjennom en en modell som setter en selv i stand til å være bevisst på hva en har bidratt med.
httpv://www.youtube.com/watch?v=WdE8fbQx2BE

Helge Høivik er også spurt om hva de vanligste årsakene til ikke å få opprykk er.
httpv://www.youtube.com/watch?v=dS-3aB8CcI4