5. To karriereveier

Hva ligger det i å være annerledes men på nivå med? Førstelektor-/dosentkompetanse versus førsteamanuensis-/professorkompetanse.
httpv://www.youtube.com/watch?v=K4auMqpPP8E

Trenger vi to alternative karriereveier? Og hvorfor hender det at noen beveger seg mellom de to karriereveiene? Simon Michelet ble dosent via først å være førstelektor, for så å jobbe videre med utviklingsarbeider. I tillegg har han, før han søkte opprykk til dosent fordypa seg i arbeidet med en doktorgrad. Om siderykk og tilbakerykk.
httpv://www.youtube.com/watch?v=rtRGc6LCRR4

Dosent Helge Høivik om likheter og forskjeller mellom de to karriereveiene – trenger vi et alternativ?
httpv://www.youtube.com/watch?v=5Ogi_J2LJcg

Er den alternative karriereveien under avvikling?
httpv://www.youtube.com/watch?v=6gaikwDLgp0
Denne måten å jobbe på er mer aktuell enn noen gang – det å arbeide med utvikling og endring av praksis og tett kobling mellom utdanning og praksis. Om det så skal presses inn i doktorgrads- og professorløpet er under diskusjon.

Førstelektor og studieleder Vibeke Bjarnø mener vi har behov for et mangfold av kompetanse – vi skal sikre bredde og dybde både i undervisning og i FoU.
httpv://www.youtube.com/watch?v=0vwcgj5xqkY